บริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพ ของฟิล์มกรอกแสงเอ็กซ์ตร้า-โคล ว่าจะรักษาคุณภาพในการลดความร้อนจากแสงแดด โดยเนื้อฟิล์มไม่หลุดออก, แห้งกรอบ,แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศ ภายในระยะเวลา 7 ปีในกรณีที่พบว่าสินค้าชำรุดเสียหาย ภายในระยะเวลารับประกัน "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งไว้นั้นจะเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ตามจำนวนที่ชำรุดบกพร่อง โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าฟิล์มที่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรี และบริษัทจะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเองเท่านั้น

 

 

1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขูด,ขัด,ลอก โดยบุคคลที่ไม่ใช่ช่างผู้ติดตั้ง

2. การลอกออกหรือทำลายโดยเจตนา

3. การใช้งานและการดูแลรักษาไม่ถูกต้อง

4. การรับประกันมีผลใช้เฉพาะผู้มีชื่อในใบรับประกันเท่านั้น

5. กรณีกระจกแตกบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ท่านได้

6. กรณีความเสียหายส่วนบุคคล "ผู้ขาย" จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ว่าในมูลละเมิด หรือผลของสัญญา